Monday, March 2, 2009

Statistik Kes Perceraian Di Malaysia

Tahun 2006 dan 2007 mencatatkan sebanyak 75,299 tuntutan kes cerai di Mahkamah Syariah seluruh negara. Sebanyak 64,631 kes direkodkan pada tahun 2007 manakala baki 10,668 kes direkod pada tahun 2008. Menurut Dr. Mashitah Ibrahim, Tim. Menteri di JPM antara punca yang dikenalpasti ialah Tiada persefahaman, Ada hubungan sulit, Poligami, Campurtangan keluarga & Tekanan kerja. Berikut statistik yang membimbangkan. Negeri Johor yang sibuk mempromosikan perkahwinan berdasarkan kurikulum Keluarga Sakinah, mencatatkan kes perceraian tertinggi.

Johor 2023 kes
Kelantan 1386 kes
Kedah 1561 kes
Selangor 1138 kes
Perak 1081 kes
Melaka 675 kes
Sarawak 571 kes
Pahang 524 kes
Sabah 346 kes
N. Sembilan 78 kes
Perlis 24 kes
Terengganu 881 kes
W. Persekutuan 380 kes
Jumlah 10,668 kes

No comments:

Post a Comment